ÇUMRA TİCARET ODASI SEÇİM İLANI
Perşembe, 21 Eylül 2017
ÇUMRA TİCARET ODASI  SEÇİM İLANI

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  İ L A N

 

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

               07.10.2017 günü Ticaret Odası Meslek Komitesi ve oda meclisi seçiminde kullanılacak listeler 21.09.2017 günü saat 08.oo de oda binasında askıya çıkarılıp, 25.09.2017 günü saat 17.oo de askıdan indirilecektir.

            İlgililerin listeleri dikkatlice incelemeleri, ismi olmayan kişiler;

            a) Seçim Tarihi itibariyle en az iki yıl Oda ve Borsaya kayıtlı olduğunu belirten belge,

             b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle on sekiz yaşını doldurmuş olduklarını belirten nüfus cüzdanı fotokopisi,

          c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yetkisine sahip olduğunu belirten yetki belgesi,

          d)Oda ve Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olduğunu belirten belge,

         e) Kanunun 10. ve 32. maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak, veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle  yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil olduğunu,

                                                                                                                                                                                                                                    

              Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların bu şartları taşıdıklarına dair belgeler ile dilekçe ile Başkanlığımıza askı süresi içerisinde müracaat etmeleri,

                 Askı süresi içerisinde yapılmayan itirazların değerlendirilmeyeceği ve itirazların reddedileceğinin bilinmesi önemle ilan olunur.

 

 

                                                                                               CEYLAN KUTLU

                                                                                    İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI 

 

 

 

 

                                                         İ  L  A  N

 

                                 İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

1. Çumra Ticaret odası Meslek Komitesi ve Oda Meclisi seçimi 07.Ekim 2017 Cumartesi günü  Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği ile Disiplin Kurulu üyeliği seçimi 13 Ekim 2017Cuma günü oda hizmet binasında saat  10.oo da başlayıp, saat 17.oo de sona erecektir

2. Seçim Oda Hizmet binasında meslek gruplarına göre 5 sandıkta yapılacaktır.

3. Gerçek kişiler oda seçmen listesinde kaydı olmak kaydıyla oy kullanmak üzere nüfus cüzdanı, resmi kimlik belgesi ile birlikte oylanırını kullanabileceklerdir. Aksi halde oy kullandırılmayacaktır.

4. Tüzel kişiler oda seçmen listesinde ismi olmak kaydıyla oy kullanmak üzere ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan seçimlerin yapılacağı tarihten itibaren en geç bir ay önce alınmış tüzel kişiliği temsil yetki belgesi veya imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini Sandık Kuruluna ibraz etmek suretiyle  oylarını kullanabileceklerdir.

5. Meslek Komitesi üyeliğine 1.2.3.4. meslek gruplarından 7 er asil üye 5.meslek gruplarından 5 asil üye seçilecek olup aynı sayıda yedek üye seçilecektir.

6. Oda Meclisi üyeliğine 1.2.3.4.meslek gruplarından 3'er asil üye 5. meslek grubundan 2 asil üye aynı sayıda yedek üye seçilecektir.

7. Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 kişi Yönetim Kurulu üyeliğine, 4 asil ve 4 yedek üye seçilecektir.

8. Disiplin Kurulu üyeliğine 6 asil ve 6 yedek üye seçilecektir.

 

            İlgililere önemle ilan olunur.

 

 

 

                                                                                                              CEYLAN KUTLU

                                                                                                    İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI

 

Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni