İkdisadi İşletme

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :
  1. Dilekçe 1 adet
  2. Kanuni dayanak(kanun, kararname, tebliğ, yönetmelik vs.) noter tasdikli 2 adet
  3. Yönetim Kurulu kararı noter tasdikli 2 adet.
  4. Karara istinaden hazırlanmış ıslak imzalı imza beyannamesi 1 adet.
  5. Kira kontratı veya tapu fotokopisi 1 adet
  6. Kayıt beyannamesi
  7. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi.
  8. Tüzük veya vakıf senedi  (noter tasdikli) 1 adet.
  9. Vakfın kuruluşu ile ilgili ilan gazetesi

 

* Yönetim Kurulu Kararında:
-İşletmenin tam unvanı,
-İşletmenin açık adresi,
-Amaç Konusu,
-Sermayesi,
-Temsilcinin adı, soyadı, uyruğu, adresi,
-Temsilcinin münferiden veya müştereken yetkili olacağı yazılı olacak.

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni