Şahıs Firmaları

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. MERSİS başvurusu dikkate alınarak hazırlanmış olan gerçek kişiye ait Tescil Talepnamesi ve varsa ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişi/kişilere ait Tescil Talepnamesi. (Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı 2 Adet)
 3. Vergi levhası fotokopisi  (2 Adet)
 4. Birden fazla iştigal konusu olması durumunda Vergi Dairesi’nden alınmış olan tüm iştigal konularını gösterir Mükellefiyet Durum Yazısı (2 Adet)
 5. Gerçek kişiler için Oda Sicil Müdürlüğü’ne verilmek üzere Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
 6. Eczacılar için Eczacılar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)

TERK İŞLEMİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış Mal Beyanı ve Dilekçe (1 Adet )
 2. Vergi dairesi tarafından onaylanan mükellefiyet durum yazısı (1 Adet Asıl 1Adet Fotokopi)
 3. Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış Dilekçe (1 Adet)

SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİNDE İSTENİLEN EVRKALAR

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. SMMM Sermaye Tespit Raporu aslı (2 Adet)

3. SMMM Faaliyet Belgesi fotokopisi  (2 Adet)

TERK İŞLEMİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR (ÖLÜM NEDENİYLE)

 

MAL BEYANI VE DİLEKÇE VARİSLERDEN BİRİ TARAFINDAN İMZALANMALIDIR.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Mal Beyanı ve Dilekçe
 2. Mirasçılık Belgesi (Noter veya Mahkemeden) (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)
 3. Oda Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış Dilekçe (1 Adet)

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan Noter onaylı Acentelik Vekâletnamesi (2 adet)

SİGORTA ACENTELİK FESİH TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan Noter onaylı Acentelik Fesihnamesi (2 adet)

 

 
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni