Kooperatif Kuruluşu İşlemleri

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
 2. İlgili Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğü'nün izin şerhini ihtiva eden ve noterden onaylı 1 adet anasözleşme
 3. İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü'nün kooperatif kuruluşuna dair izin yazısının 1 aslı, 1 fotokopisi
 4. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3 ncü maddesi gereğince anasözleşme özeti. (İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan kooperatif kuruluşuna dair izin yazısında belirtilen; Tescil Ve İlanı Zorunlu Bulunan Maddeleri içerir tüm ortaklar tarafından her sayfası imzalanmış ıslak imzalı ana sözleşme özeti 2 adet)
 5. Kooperatif sermayesinin 1/4'ünün yönetim kurulu üyelerinden birisinde toplandığına dair tüm ortaklar tarafından imzalanmış yazı  1 adet
 6. Anasözleşmece teşekkül ettirilen yönetim kurulu üyelerinin:Noter onaylı vazife taksimi ve yetki kararı 3 adet
 7. Noter onaylı imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 8. Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri. (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek).
 9. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi 1 Adet
 10. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi.
 11. Kira kontratı veya tapunun fotokopisi 1 Adet
 12. Muhasebeci sözleşmesi 1 Adet

  Kooperatiflerin kuruluşlarında; İlgili Bakanlık il Müdürlüğünün vermiş olduğu kuruluş izin yazısında Ana Sözleşmelerin Tescil Ve İlanı Zorunlu Bulunan Maddeler ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiş ise buraya tıklayınız.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK. 

 

Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni