Kooperatif İşlemleri

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

  Kooperatiflerin kuruluşlarında; İlgili Bakanlık il Müdürlüğünün vermiş olduğu kuruluş izin yazısında Ana Sözleşmelerin Tescil Ve İlanı Zorunlu Bulunan Maddeler ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiş ise buraya tıklayınız.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
 2. Taahhütname 1 adet.
 3. İlgili Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğü'nün izin şerhini ihtiva eden ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı 1 adet anasözleşme
 4. İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü'nün kooperatif kuruluşuna dair izin yazısının 1 aslı, 1 fotokopisi
 5. Kooperatif sermayesinin 1/4'ünün yönetim kurulu üyelerinden birisinde toplandığına dair tüm ortaklar tarafından imzalanmış yazı  1 adet
 6. Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 7. Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri. (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek).
 8. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi 1 Adet
 9. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 10. Kira kontratı veya tapunun fotokopisi 1 Adet
 11. Muhasebeci sözleşmesi 1 Adet

OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTILARININ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı noterden tasdikli 3 adet.
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Şirketin ünvanı ve Şahısların Ünvanı yazılı olacak, ıslak imzalı olacak)
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
 5. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 6. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 7. Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin iş ve ev adresleri (T.C. numaraları da yazılı olacak) ile ilgi yazı (1 adet)
 8. AL4 genel bilgi formu 1 adet
 9. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 10. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet
 
 
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni