Komandit Şirket İşlemleri

 

KURULUŞ

Yazı Boyutu :

KURULUŞ

1-Dilekçe
2-Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi
3-Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-ıslak imzalı)(Komandite ortakların ad ve soyadları belirtilmeli; komanditer ortakların ad ve soyadları, ünvanları ile sorumluluk sınırları belirtilmelidir.)
4-Kimlik Suretleri (TSM den temin edilecek)
5- Mersis Başvurusu yapılacak
6- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
7-Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
8- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
9-Kayıt beyannamesi 

10- Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

Yazı Boyutu :

 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği, (2 adet)
3-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)
4-Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
5-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
6-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
7-Son bilanço

TASFİYEYE GİRİŞ

Yazı Boyutu :

 

TASFİYEYE GİRİŞ
1- Dilekçe (İmzalı Kaşeli)
2- Tasfiyeye girişe ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (2 adet)
3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- ıslak imzalı)
4- Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı görev kabul beyanı
5- Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
6- Tasfiye memuru kimlik sureti (TSM den temin edilecek)

Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni