DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ

Durum Değişikliğinin Bildirilmesi Mecburiyeti

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği üyelerimiz durumlarında meydana gelen tescil ve ilanı gerektiren değişiklikleri kayıtlı bulundukları Odalara bildirmek mecburiyetindedirler.

Değişiklikler;

o Sermaye Artırımı

o Unvan Değişikliği

o İştigal Konusuna İlave

o Adres Değişikliği

o Hisse Devri

o Yetki Süre Uzatımı

o Genel Kurul İlanları

o Terkinler

o Acentelik İlanı ve Feshi

o Tasfiye İlanlar

Durum değişikliği dilekçe

 

Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni