Mevzuat

1- TOBB İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (İLGİLİ MADDELERİ)  
2- ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
3-TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
4- ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
5- KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
6- ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
7- TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ  
8- TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
9- TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK  
10- TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ  
11- TACİR VE SANAYİCİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
12- İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
13- TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  
14- ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİ  
15- ÜRÜN İHTİSAS BORSALARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK  
16- BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ  
17- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ  
18- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ  
19- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ  
20- ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİNİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
21- ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ  
22- ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TOBB PERSONELİ SİG.VE EMEK.SAN.VAKFI PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  
23- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
24- TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
25- SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
26- SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ  
27- 4857 SAYILI İŞ KANUNU  
28- TICARET VE SANAYI ODALARI PERSONEL YÖNETMELIĞI  
29- TICARET VE SANAYI ODALARI, PERSONEL SICIL YÖNETMELIĞI  
30- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI HARCIRAH YÖNERGESI  
31- ODALAR, BORSALAR VE BIRLIK TARAFINDAN ÖĞRENCILERE VERILECEK KARŞILIKSIZ BURSA ILIŞKIN TIP IÇ YÖNETMELIK  
32- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR VE BIRLIK PERSONELI SIGORTA VE EMEKLI SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDI  
33- ULUSAL VE RESMI BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI  
34- TÜRKIYE TICARET, SANAYI, DENIZ TICARET ODALARI VE TICARET BORSALARI BIRLIĞINDE MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE VESAIKIN IMHASI HAKKINDA YÖNETMELIK  
35- MAHALLI KURTULUŞ GÜNLERI, ATATÜRK GÜNLERI VE TARIHI GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI  
36- TOBB EVRAK VE DOSYA HIZMETLERI YÖNETMELIĞI  
37- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  
38- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-1 (21.10.2009 tarihli)  
39- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-2  
40- KREDİ KARTLARI GENELGESİ  
41- TÜZEL KİŞİLERİN ADİ ORTAKLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ  
42- ASKI SÜRESİ  
43- ASKIDAKİ ÜYELERİN KAYDININ SİLİNMESİ  
44-ASKI SÜRESİ SONUNDA ODA BORSA KAYDI SİLİNENLERİN YENİDEN KAYDI  
45- YETKİ BELGESİ HAKKINDA  
46- GÜNLÜK VE HAZIR PİYASA FİYATI  
47- ODALARIN ÖDÜNÇ PARA VERMESİ HAKKINDA  
48- 2005 YILI BÜTÇE KANUNU 25. MADDE HAKKINDA  
49- BAĞIŞ VE YARDIMLAR  
50- SANAYI KAPASITE RAPORU OTOMASYON SISTEMINDE KAPASITE RAPORU DÜZENLEMESININ USUL VE ESASLARI  
51- YERLI MALI BELGESI DÜZENLEME ESASLARI  
52- IŞ MAKINELERININ TESCILI ILE ILGILI ESASLAR  
53- TIR SÖZLEŞMESI UYGULAMA ESASLARI  
54- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI MESLEKLERIN GRUPLANDIRILMASI REHBERININ DAYANDIĞI ESASLAR  
55- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI TARAFINDAN BASTIRILAN A.TR DOLAŞIM BELGESI SATIŞ VE ONAYINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR  
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni