AR-GE DESTEKLEMELERİ
AR-GE DESTEKLEMELERİ

           Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarfafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı AR_GE projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında "1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Proğramı " ve "1511-Öncelikl Alanlar Araştırma,Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Detekleme Proğramı"başlatılmıştır.Bu proğramlar kapsamında 2015 Mart sonu itibariyle 150'nin üzerinde çağrıda 650'den fazla proje 500 milyon TL'nin üzerinde destek sağlanmıştır.

           Bundan sonraki süreöte bu proğramlar kapsamın da çıkacak çağrılar konusunda araştırmacılarımıza yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur.

           Oluşturulan taslak liste www.tubitak.gov.tr/cagri planlamasıi adresinde sunulmakta olup,litede yer alan konular veya içerikler dönemsel değirlendirmeler sonucu revizde edilecek ve listeye eklemeler ya da liteden kımi çıkarmalar yapılabilecektir.

           Çağrı planlamasına ilişkin görüşlerinizi cagri.planlama@tubitak.gov.tr adresine iletmenizden memnuniyet duyar, açılacak çağrılara proje başvurularında bulunmaları için bu bilğilerin üyelerinize duyrulması konusunda gereğini arz/rica ederim.

İş Tanımı:
AR-GE
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni